GP Bùi Chu - GX. Lạc Đạo.
Trang Chủ.
Ghi nhớ Ân Tình.
Mến Nhớ Hiền Huynh..
dinhcong21
RA KHƠI.
Giáo Xứ QUẾ PHƯƠNG.
Bùi Chu - Lạc Đạo.
( Quế - Nam ) Phương
Ảnh động
Phim.
Danh sách website liên kết.
Hỏi và Trả Lời.
Nhà TÌNH THƯƠNG T. GIU-SE (Văn Giáo).
vdc
trang Liên Kết
Câu Lạc Bộ Chữ TÂM
Thơ Đạo và Văn Thơ Đời (copy)
Sầu thương Xuân Hà và LẠC ĐẠO
Góp Ý
Rước Lễ Trên Miệng ( Lưỡi ).
Diễn đàn
Trang Riêng
Mừng Xuân Mới.
a
1
2
10
14
Giờ Kinh Phụng Vụ.
Giờ Kinh Tối.

DIV align="center" style="margin:15px 0px 0px 0px"> DIV align="center" style="margin:15px 0px 0px 0px"> - DIV align="center" style="margin:15px 0px 0px 0px">
Sinh Viên Lạc Đạo
ĐẾN VỚI THÁNH GIUSE
1
2
3
4
Đức Cha Tô-Ma Vũ Đình Hiệu,
giảng Lời Chúa trong Thánh Lễ Tạ Ơn.
Đức cha Tho-Ma Vũ Đình Hiệu
Làm phép Long Cốt...(p1)
Đức cha Tho-Ma Vũ Đình Hiệu
Làm phép Long Cốt...(p4).
Đức Cha ThoMas Vũ Đình Hiệu
làm phép Long Cốt Thánh Đường. ( p 1 ).
Đức cha Tho-Ma Vũ Đình Hiệu
Làm phép Long Cốt...(p2)


Cảm tạ tình Chúa thật bao la,
Ban cho Lạc Đạo nở muôn hoa,
Nam Nữ Trẻ Già luôn đoàn kết,
Góp công, góp sức nơi nhà Cha;

Thánh đường Giáo xứ chính là nhà,
Qui tụ muôn dân hợp tiếng ca,
Ca tụng, tôn vinh, tình thương Chúa.
Lạc Đạo thánh ân, phúc chan hòa.
Đức Cha Tho-Ma Vũ Đình Hiệu
làm phép Long Cốt Thánh Đường.  (p 2 ).
Đức cha Tho-Ma Vũ Đình Hiệu
Làm phép Long Cốt...(p3).
Đức cha Tho-Ma Vũ Đình Hiệu
Làm phép Long Cốt...(p5).
GIÁO HỘI.
HOÀNH TRÁNG, KHANG TRANG, THÁP VÚT CAO,
THANH ÂM, TRẦM BỔNG TỰA LỜI CHÀO.
GỌI CHÀO GIÁO HỮU MAU MAU TỚI,
LẠC ĐẠO HỒNG ÂN PHÚC DẠT DÀO.


Thánh Đường Xưa.
THÁNH ĐÀI LẠC ĐẠO DÂNG KÍNH ĐỨC MARIA RO-SA THÁNH MẪU,  
do Cha Cố PHAO-LÔ TRẦN ĐỨC NHUÂN XÂY DỰNG.Nhà Mục Vụ.
Cha Cố Phao-Lô Trần Đức Nhuận xây dựng.Cha Đa-Minh Phạm Văn Dược,
Cha Quản Hạt và  Chánh xứ Giáo xứ Lạc Đạo.Thánh Đường  Giáo Xứ Lạc Đạp
Đại tu.


( khởi công 01 / 09 / 2012 )
Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm , chủ lễ đặt viên đá góc tường.( Thượng nương 26 / 11 / 2013 )
Đức Cha Thô-Ma Vũ Đình Hiệu.Để tỏ lòng biết ơn :
Đức Cha GIUSE HOÀNG VĂN TIÊM.
Cha Cố Pau-Lô Trần Đức Nhuận.
Ta cùng dâng lên Chúa Lời Cầu xin :
“ Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
xin cho linh hồn : Đức Cố Giám Mục Giuse  
và Cha Cố Pau-lô được lên chốn nghỉ ngơi đời đời. “
GIÁO HỌ ĐỒNG AN.
THÁNH VINH-SƠN
QUAN THẦY:
Kính Ngày 05 / 04.Thực địa Giáo Họ ĐỒNG AN,
đứng đầu Địa bàn Giáo xứ Lạc Đạo.
( Đầu phía may nhà thờ Giáo xứ :
Lạc Đạo ).


CHÚC MỪNG
GIÁO HỌ ĐỒNG AN :
Có Tòa, có Tượng,
VINH-SƠN QUAN THẦY.
Bà Lung tích góp bao ngày,
Dâng Tòa, dâng Tượng,
QUAN THẦY ĐỒNG AN.

Ân nhân dâng tòa, dâng tượng.
&&&&&&&&&&&&&&&&
*********************

Chúc Mừng Giáo Họ ĐỒNG AN:
VINH-SƠN BỔN MẠNG
rộng ban phúc lành.
Móng nhà Mục Vụ đẹp xinh,
Cảm tạ nhiệt tình,
Quí Vị Ân Nhân.


Cha Cố
Đa-Minh Hoàng Văn Kiểu
làm phép Viên ĐÁ
đặt móng nhà MỤC VỤ.

Các Ân Nhân dâng
VIÊN ĐÁ, VIÊN GẠCH.

Ca Đoàn Giáo Họ ĐỒNG AN,
Tôn Vinh Thiên Chúa,
Ca khen QUAN THẦY.
GIÁO HỌ ĐỒNG NINH.
QUAN THẦY
LỄ SINH NHẬT
ĐỨC TRINH NỮ MARIA.
Kính ngày 08 / 09.Địa hình Giáo Họ Đồng Ninh,
1 - Phía Đông là Sông Ninh - cơ.
2 - Phía Tây  là Họ Đồng Lơi
( thuộc Giáo xứ Đồng Liêu ).
3 - Phía Nam giáp Họ nhà xứ Lạc Đạo.
4 - Phía May giáp Họ Đồng An,

GIÁO HỌ
THÁNH AN-TÔN PAĐÔVA
QUAN THÂY,
Kinh Ngày 13 / 06.Địa hình Giáo Họ Thánh An-Tôn.
1 - Phía Đông gần sông Ninh cơ.
2 - Phía Nam Họ Thánh Tê-rê-sa.
3 - Phía Đông Nam Giáo xứ Đồng Tâm.
4 - Phía may và Tây May giáp Họ Nhà
xứ LẠC ĐẠO.

THÁNH ANTÔN PAĐUA, (St. Anthony of Padua)
Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 13/6
        

“ Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và Giáo Hội loan truyền lời ca tụng các Ngài: tên tuổi các Ngài sẽ muôn đời tồn tại”( Hc 44, 14-15 ).Thánh Antôn Pađua qua đời mới có 36 tuổi, nhưng Ngài đã nổi tiếng về nhân đức ,phép lạ và những tư tưởng của Ngài.

MỘT LÝ TƯỞNG. MỘT CUỘC ĐỜI :
Thánh Antôn Pađua được sinh ra trong một gia đình quyền quí, đạo đức và thánh thiện tại Lisbone thủ đô nước Bồ Đào Nha vào năm 1195. Thánh nhân được hấp  thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác ái, nên Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Thánh nhân xin gia nhập Dòng thánh Augustinô và được nhà Dòng, Bề Trên cho lãnh nhận sứ vụ linh mục. Tuy nhiên, thánh nhân thích sống chiêm niệm, sống khắc khổ, khiêm tốn, Ngài ước muốn được đi truyền giáo cho dân ngoại và mong muốn được chết tử vì  đạo, chính vì thế thánh nhân xin gia nhập Dòng anh em hèn mọn Phanxicô vào năm 1220. Thánh nhân cầu được ước thấy vì các Bề Trên chấp nhận lời cầu xin của Ngài, sai Ngài đi truyền giáo cho thổ dân Sarrasins bên Phi Châu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu, thánh nhân khi vừa tới Phi Châu đã ngã bệnh nặng và phải quay trở về chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, tầu của Ngài bị bão đánh dạt vào đảo Sicile thuộc nước Ý Đại Lợi, Ngài tới cư ngụ tại nhà Dòng ở Monte Paulo.

CÁI TÀI CHÚA BAN CHO THÁNH NHÂN:
Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, Ngài được các Bề Trên tin tưởng, tín nhiệm sai đi giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ trong Dòng. Chúa ban sức mạnh cho thánh nhân, Chúa Thánh Thần luôn tác động tâm hồn thánh nhân, nên lời giảng của Ngài luôn luôn có sức thu hút, lôi cuốn nhiều người. Chúa củng cố lời giảng của thánh Antôn Pađua bằng nhiều phép lạ kèm theo. Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, tại Pháp, thánh nhân làm việc không mệt mỏi, không ngơi nghỉ. Ngài được đặt tên là “ Hòm Bia Giao Ước” và “ Cái búa của bọn lạc giáo” đúng như lời  sách thánh:” Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho muôn người nên công chính, sẽ chiếu sáng như những vì sao, đến muôn thuở muôn đời”( Đn 12, 3 ).

CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH ANTÔN PAĐUA:
Bông hoa tươi đẹp, Chúa ngắt về với Ngài để thánh nhân sống bên Chúa ngày 13 tháng 6 năm 1231. Thánh nhân ra đi trong an bình, trở về với Chúa khi Ngài mới tròn 36 tuổi. Thánh nhân rất nổi tiếng về các nhân đức và các phép lạ Ngài đã làm. Năm 1946, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tôn phong thánh Antôn Pađua làm tiến sĩ Hội Thánh.

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục Antôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo”
( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Antôn Pađua ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT             
GIÁO HỌ NĂM MƯƠI,
THÁNH TÊRÊXA
HÀI ĐỒNG GIÊSU.
Kính Ngày 01 / 10.THÁNH NỮ TÊ-RÊ-SA.
( Kết nối vòng tay- trang 55
Lm. Vinh-sơn Nguyễn Đức Hiệp ).
Tê-rê-sa thiếu nữ tuyệt xinh,
Con nhà quyền quí, văn minh rõ ràng.
Thiếu thời Chị rất đoan trang,
Nết na,đức hạnh,khiêm nhường,mến tin.
Thiên nhiên cảnh sắc ngắm nhìn,
Tham quan đây đó nhớ in trong lòng;
Học hành chăm chỉ tinh thông,
Môn nào cũng giỏi,nhưng không kiêu kỳ,
Tu Dòng-Chị quyết dâng mình-(thực thi)
Trung thành với Chúa trong tình - ( trọn bề )  - mến thương;
Siêng năng cầu nguyện, khiêm nhường,
Hoa Hồng trinh khiết - Hài Đồng Giêsu.
Truyền giáo bằng trọn đời tu,
(“THẦN ĐỒNG TIỂU LỘ “
tâm thư trao đời,
Tiến Sĩ danh hiệu tuyệt vời,)
Nên gương sáng chói cho đời noi theo,
Vinh quang ngự chốn trời cao,
Triều thiên sáng chói Chúa trao huy hoàng.
Chị ơi ! vinh phúc Thiên đàng,
Hơn nhiều lá ngọc cành vàng trần gian.
Xin Chị phù trợ bảo ban,
Dắt dìu theo Chị cả đoàn chúng em.


GIÁO HỌ BẢY MƯƠI.

Còn được gọi là :
HỌ THÁNH GIUSE.

Khi được thành lập thì
Giáo Họ là một trong
NĂM Giáo Họ trực thuộc
Giáo xứ Lạc Đạo.

Thiên Chúa thương,
Quan Thầy bảo trợ.

Với nhu cầu Mục vụ,
Giáo Họ đã được Đức Cha CỐ :
GIUSE MARIA VŨ DUY NHẤT,
Nâng lên hàng Giáo xứ.

Ngày chầu Chúa GIÊSU THÁNH THỂ,

Lịch phụng vụ Giáo phận luôn xếp vào:
sau Ngày Lễ Quan Thầy :


Ngày  01 Tháng 05.


TỪ ĐỈNH THÁP CAO
nhà thờ LẠC ĐẠO
nhìn về Giáo xứ ĐỒNG TÂM
( khởi đầu là Họ BẢY MƯƠI ).
Từ đỉnh tháp cao Lạc Đạo,
phóng tầm nhìn về Giáo xứ Đồng Tâm.
Xa thăm thẳm đoạn dài mầu trắng,
Vậy mà trước kia giáo dân vẫn sốt sắng,
siêng năng chu toàn mọi sự:
Tinh thần, vật chất, đúng theo nghĩa:
Họ BẢY MƯƠI thuộc Giáo xứ LẠC ĐẠO.

THÁNH CẢ GIUSE,
QUAN THẦY từ khi mới
thành lập Giáo Họ BẢY MƯƠI,
Ngày nay vẫn là QUAN THẦY :
Giáo Xứ ĐỒNG TÂM.Kính xin Thánh Cả GIUSE,
Rộng thương nâng đỡ bênh che giữ gìn,
Đồng Tâm Giáo xứ bình yên,
Đạo Đời, Hồn Xác vững tin QUAN THẦY.

Chiên ngoan chăm chỉ hằng ngày,
Chung, Riêng mọi việc hăng say nhiệt tình.
Lại thêm Mục Tử bên mình,
Hướng dẫn đích điểm Thiên Đình tiến lên.

GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM.
Cha GIOAN
NGUYỄN TRI PHƯƠNG,

Đang ngày đêm cùng với
dân Chúa vui sống và cùng nhau
tích Đức, lập công
mong những ngày hành hương
trên dương thế sẽ thu tích được
nhiều những đóa hoa tươi xinh
hương sắc tuyệt vời.
Cha con cùng nhau tiến về
quê Thiên đàng.
Vui mừng hạnh phúc; dâng tiến
trước nhan thánh Chúa trên trơi.

MapLượt truy cập: 308753
Powered by EasyVN - A free personal website provider