Hướng dẫn sử dụng   Liên hệ   Quy định  
Đăng ký website
Website cá nhân có dạng:              
http://kyniem.easyvn.com/username
 • Đưa văn bản, hình ảnh, nhạc, flash (gif, jpg, html, txt, doc, pdf, mp3, swf) lên website của bạn trong vài phút.
 • Thiết kế dễ dàng - Nhanh chóng.
 • Nhiều mẫu trang trí đặc sắc theo chủ đề.

  Trợ giúp: easyvnhelp@gmail.com
  Thiết kế website
  Đăng nhập để thiết kế
  Username:
  Password:
   
  Quên password ?
  Xử lý hình ảnh
  Tạo banner, thiệp điện tử, trang trí hình ảnh, viết chữ thư pháp, tạo khung ảnh, thu nhỏ, . . .
  www.easybanneronline.com